Screening av donorer

Norske sædbanker sørger for at sæddonorer velges og screenes i henhold til gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Kontakt oss

Norske sædbanker sørger for at sæddonorer velges og screenes i henhold til gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Dette utelukker givere med disposisjoner, infeksjonssykdommer og arvelige sykdommer som ellers kan sette helsen din og helsen til et potensielt donorbarn i fare.

Potensielle givere må gjennom en omfattende godkjenningsprosess i henhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger fra det norske helsetilsynet. Elementer i denne utvelgelsesprosessen inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Alderen til donoren
  • En vurdering av hans risikoatferd
  • Samtaler med donoren
  • Besvare spørreskjemaer og ved behov gjennomgang av journaler
  • Gjennomgang av medisinsk historie til den potensielle donoren og hans familie
  • En fysisk undersøkelse
  • En vurdering av en spesialist i human genetikk
  • Sæd-, blod- og urinprøver for sædkvalitetstesting og testing for en rekke smittsomme og arvelige
  • sykdommer (HIV, hepatitt B og C, klamydia, gonoré, syfilis, kromosomanalyse, cystisk fibrose)
  • Blodtype

Donorer blir kontinuerlig screenet for smittsomme sykdommer gjennom hele donasjonsperioden.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?