Screening af sæddonorer giver tryghed

Screening av donorer

Norske sædbanker sørger for at sæddonorer velges og screenes i henhold til gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Kontakt oss

Norske sædbanker sørger for at sæddonorer velges og screenes i henhold til gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Dette utelukker givere med disposisjoner, infeksjonssykdommer og arvelige sykdommer som ellers kan sette helsen din og helsen til et potensielt donorbarn i fare.

Potensielle givere må gjennom en omfattende godkjenningsprosess i henhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger fra det norske helsetilsynet. Elementer i denne utvelgelsesprosessen inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Alderen til donoren
  • En vurdering av hans risikoatferd
  • Samtaler med donoren
  • Besvare spørreskjemaer og ved behov gjennomgang av journaler
  • Gjennomgang av medisinsk historie til den potensielle donoren og hans familie
  • En fysisk undersøkelse
  • En vurdering av en spesialist i human genetikk
  • Sæd-, blod- og urinprøver for sædkvalitetstesting og testing for en rekke smittsomme og arvelige
  • sykdommer (HIV, hepatitt B og C, klamydia, gonoré, syfilis, kromosomanalyse, cystisk fibrose)
  • Blodtype

Donorer blir kontinuerlig screenet for smittsomme sykdommer gjennom hele donasjonsperioden.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?

Høy suksessrate

De aller fleste av våre pasienter har et vellykket behandlingsforløp

Enkel transport

Vi har nærhet til Københavns lufthavn og offentlig transport

Gjennomsiktige priser

Vi har ingen ekstra avgifter eller helge- eller helligdagstillegg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid før inseminasjon og IVF-behandlinger; vi gjør til og med en eggcelledonasjon mulig etter noen måneder