Innledende konsultasjon

Fertilitetsbehandlingen med donoregg starter med en legekonsultasjon, hvor vi setter sammen en individuell plan for deg.

Bestill en samtaleKontakt oss

Før vi kan finne en donor til deg, vil du først ha enkonsultasjon med en av oss ved Sellmer Klinikk.

Vi kan hjelpe deg med å planlegge behandlingen og lage en personlig plan som tar hensyn til dine ønsker og behov.

Under konsultasjonen vil vi diskutere med deg eventuelle tidligere fertilitetsbehandlinger du kan ha hatt og eventuelle tidligere graviditeter eller medisinske tilstander som kan påvirke fertiliteten din.

For å forberede oss til intervju på best mulig måte trenger vi relevante blodprøver, ultralyd, journal over tidligere behandlinger eller operasjoner og annet relevant materiale.

Basert på resultatene kan legen vurdere din fruktbarhet og utvikle en tilpasset plan for eggdonasjonsbehandlingen din. Vivil snakke med deg om hva du kan forvente av behandlingen og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Det er også verdt å nevne at legekonsultasjonen kan foregå på nett. Dette kan gi deg større fleksibilitet når det gjelder tidsplan og spare deg for tid og bryderi med å reise til København.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?