Pricelist – Egg donation - Sellmer klinik ApS

Prisliste – Eggdonasjon

Kanskje du kan tjene på en babygaranti? Les mer om alternativet i det følgende.

Prisliste – Eggdonasjon

Prisregulering skjer årlig 1. mars.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan akseptere kontantbeløp på €2680 eller mer.

EURO
Foreløpig intervju eggdonasjonsmottaker 140,00
Eggdonasjon (inkl. ICSI og overføring) 7.540,00
Kansellering av eggdonasjon etter donoraksept 685,00
Kansellering av eggdonasjon etter påbegynt donorstimulering 2.740,00
Eggdonasjon med egen kjent donor (inkl. ICSI og overføring) 6.165,00

(I forbindelse med eggdonasjon garanterer vi blastocyst dersom donor- eller partnerspermier med en motilitet på over 2 millioner/ml ble brukt til befruktning.)

(I forbindelse med eggdonasjon med kjent donor, bærer mottaker kostnaden for medisin, frysing og oppbevaring).

 

Babygaranti med eggdonasjon

EURO
Pakkepris babygaranti 20.450,00

En babygarantipakke inkluderer:

 • 3 eggdonasjoner, inkludert all frysing og lagring av blastocyster i 2 år og overføringer

(Hvis det er frosne blastocyster, må de brukes før ny eggdonasjon)

 • De lovpålagte blodprøvene for HIV og hepatitt

Hvis det er en medisinsk indikasjon, inneholder pakken også:

 • Ytterligere blodprøver
 • Vaginalt mikrobiom
 • Undersøkelse for endometriose og endometritt
 • ERA test
 • DFI test
 • Embryo lim
 • Kalsiumionofor
 • ICSI

Ved mannlig partner og en sædkvalitet på minst 2 millioner/ml inneholder pakken også en sædanalyse og eventuelt frysing og oppbevaring av sæden i 2 år eller til pakkebindingen utløper. Spermiene blir deretter ødelagt.

Pakken inkluderer IKKE:

 • Medisin
 • Ved dobbeltdonasjon: Enheter (og deres mulige rengjøring eller levering) av en sæddonor eller tjenestene knyttet til en kjent sæddonor
 • Ved mannlig partner: spermanalyse og om nødvendig frysing hvis sædkvaliteten er mindre enn 2 millioner/ml
 • For den mannlige partneren: Tese eller Tesa

Pakkebindingen avsluttes (med):

 • et levende født barn
 • 3 eggdonasjoner og alle tilhørende overføringsbehandlinger
 • 2 år etter kjøp av pakken (men hvis det er en graviditet på slutten av pakken, avventes fødselen av et levende barn)
 • 2 år etter kjøp av pakken (men hvis det er frosne blastocyster på slutten av pakken, må de brukes før pakken utløper endelig)
 • en pause på mer enn 4 måneder mellom behandlingene (fakturadatoen brukes for denne beregningen)
 • dersom kvinnen bestemmer seg for å ta abort av en ikke-medisinsk grunn
 • den dagen eggmottakeren fyller 46 år
 • Pasienten ber oss om å avbryte behandlingen

Potensielle pakkekjøpere og partnere:

Alle potensielle pakkekjøpere og deres partnere må vurderes og godkjennes av en av våre leger før pakken kan kjøpes.

Dersom babygarantien mot formodning ikke oppfylles selv om alle pakkekrav er oppfylt, refunderes 75 % av pakkeprisen.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?

Høy suksessrate

De aller fleste av våre pasienter har et vellykket behandlingsforløp

Enkel transport

Vi har nærhet til Københavns lufthavn og offentlig transport

Gjennomsiktige priser

Vi har ingen ekstra avgifter eller helge- eller helligdagstillegg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid før inseminasjon og IVF-behandlinger; vi gjør til og med en eggcelledonasjon mulig etter noen måneder