Foreldredepot

Hvis du ble gravid ved hjelp av donorsæd, kan du kjøpe sædenheter fra samme donor til fremtidige søsken.

Kontakt oss

Hvis du ble gravid ved hjelp av donorsæd, kan du kjøpe sædenheter fra samme donor til fremtidige søsken, slik at de også blir søsken genetisk.

I forbindelse med kjøp av enhetene kan du sette opp et depot i klinikken. Du bestemmer lagringsperioden: vil du etablere den med ett år eller vil du heller etablere den i flere år fra starten?

Du bestemmer også selv antall enheter (hvis tilgjengelig), men vi vil råde deg til å kjøpe mellom 6 og 8 enheter hvis dette er mulig for deg.

Lag gjerne foreldredepoet så snart du er sikker på graviditeten din:

Vår erfaring viser at det er vanskelig å forutsi hvor lenge de riktige enhetene vil være tilgjengelig fra din sæddonor. Venter du, er det en risiko for at den aktuelle giveren ikke lenger er i giverporteføljen til sædbanken.

Ta kontakt med Sellmer Klinikk på e-post: info@sellmerklinik.dk eller telefon +45 30 30 70 80
hvis du har spørsmål om å sette opp et depot eller ønsker å kjøpe enheter til et depot gjennom oss.

Vi trenger følgende informasjon for å sette opp depotet ditt:

  1. Givernavn
  2. Antall enheter
  3. Periode for depositum
  4. Navn
  5. Adresse
  6. Fødselsdato
  7. Telefonnummer
  8. E-post

MERK: Det er viktig at du holder oss oppdatert med din nåværende e-postadresse slik at vi kan minne deg på eventuelle betalinger eller dele viktig informasjon om giveren din med deg.

Krav

Et foreldredepot kan settes opp med følgende tidsperioder: 1, 2, 3, 4, 5 og 10 år.

For eksempel, hvis din er satt opp i 3 år og ikke er brukt opp når den utløper, kan du forlenge den så lenge utløpsdatoen ikke er mer enn 2 måneder siden.

Ubrukte enheter kan refunderes med 75 % av enhetsprisen (ved kjøpstidspunktet) dersom det ikke er karantene eller andre restriksjoner på sæddonor og Sellmer Klinikk kan finne kjøper til enhetene. Disse enhetene må være kjøpt fra Sellmer Klinikk.

Sædenheter som er kjøpt direkte fra en av sædbankene og ikke gjennom Sellmer Klinikk vil ikke bli refundert av Sellmer Klinikk, selv om depotet er satt opp i klinikken.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?