Prisliste – IVF-behandling - Sellmer klinik ApS

Prisliste – IVF-behandling

Prisliste IVF-behandling

Prisregulering skjer årlig 1. mars.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan akseptere kontantbeløp på €2680 eller mer.

Euro
1. IVF-behandling 3.425,00
2. IVF-behandling 3.155,00
3. IVF-behandling 2.880,00
Alle IVF-behandlinger er inkl. virustesting, ultralyd, aspirasjon og overføring
Kansellering av syklus før aspirasjon 685,00
Euro
ICSI mikroinseminering 685,00
TESA – Testikkelspermaaspirasjon direkte fra testiklene 685,00
Blastocyst / embryofrysing og depotleie 2 år 960,00
Assistert klekking AHA 415,00
FER – Innsetting av tint befruktede eggceller 1.030,00
Kansellering av FER 210,00
Nedfrysing av oocytter – Sosial frysing 2.470,00
Tining av oocytter (maks. 12 stk.) ICSI og overføring 2.055,00

IVF-behandling med donorsæd fra Born Donor Bank (tidligere SellmerDiers sædbank).

Du kan bestille donorsæd fra Born Donor Bank gjennom oss – dette er en relativt billig og praktisk løsning for deg.

Det er ingen ekstra kostnader for transport, håndtering eller depotavgifter. Vi tar oss av bestillingen, leveringen og tilbyr gratis reservasjon i en måned.
Ta kontakt med oss via +45 30 30 70 80 eller info@sellmerklinik.dk hvis du har spørsmål.

Selvfølgelig kan du kjøpe en sædenhet fra en sædbank selv, men i så fall vil du selv organisere leveringen til Sellmer Klinikk – du betaler da en mottaksavgift på €110,00 (en måneds lagring inkludert) her på klinikken.

Euro
Donorsperm uten ID-frigivelse, max75 (uten profil) 810,00
Donorsperm uten ID-frigivelse, max25 (uten profil) 960,00
Donorsperm med ID-frigivelse, max75 (med profil) 1.125,00
Donorsperm med ID-frigivelse, max25 (med profil) 1.470,00
EURO
1. IVF-behandling med donorsæd og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel
1 IVF-behandling 3.425,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 960,00
Donorsperm med donor med ID-frigivelse, max 75 1.125,00
Totalt: 5.510,00
2. IVF-behandling og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel EURO EURO
1 IVF-behandling 3.425,00
Analyse og rensing sædprøve 220,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 960,00
Totalt: 4.770,00
3. ICSI behandling og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel EURO
1 IVF-behandling 3.425,00
ICSI mikroinseminering 685,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 960,00
Totalt: 5.070,00
4. Innsetting av tinte embryoer / blastocyster koster eksempel EURO
FER (Innsetting av tinte befruktede eggceller) 1.030,00
AHA (Assisted Hatching) (anbefalt, men ikke obligatorisk) 415,00
Totalt: 1.445,00

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?

Høy suksessrate

De aller fleste av våre pasienter har et vellykket behandlingsforløp

Enkel transport

Vi har nærhet til Københavns lufthavn og offentlig transport

Gjennomsiktige priser

Vi har ingen ekstra avgifter eller helge- eller helligdagstillegg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid før inseminasjon og IVF-behandlinger; vi gjør til og med en eggcelledonasjon mulig etter noen måneder