Prisliste – IVF-behandling

Prisliste IVF-behandling

Prisregulering skjer årlig 1. mars.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan akseptere kontantbeløp på €2680 eller mer.

DKK
1. IVF-behandling 25.500,00
2. IVF-behandling 23.500,00
3. IVF-behandling 21.500,00
Alle IVF-behandlinger er inkl. virustesting, ultralyd, aspirasjon og overføring
Kansellering av syklus før aspirasjon 5.000,00
DKK
ICSI mikroinseminering 5.000,00
TESA – Testikkelspermaaspirasjon direkte fra testiklene 5.000,00
Blastocyst / embryofrysing og depotleie 2 år 7.000,00
Assistert klekking AHA 3.500,00
FER – Innsetting av tint befruktede eggceller 8.000,00
Kansellering av FER 1.500,00
Nedfrysing av oocytter – Sosial frysing 18.000,00
Tining av oocytter (maks. 12 stk.) ICSI og overføring 15.000,00

IVF-behandling med donorsæd fra Born Donor Bank (tidligere SellmerDiers sædbank).

Du kan bestille donorsæd fra Born Donor Bank gjennom oss – dette er en relativt billig og praktisk løsning for deg.

Det er ingen ekstra kostnader for transport, håndtering eller depotavgifter. Vi tar oss av bestillingen, leveringen og tilbyr gratis reservasjon i en måned.
Ta kontakt med oss via +45 30 30 70 80 eller info@sellmerklinik.dk hvis du har spørsmål.

Selvfølgelig kan du kjøpe en sædenhet fra en sædbank selv, men i så fall vil du selv organisere leveringen til Sellmer Klinikk – du betaler da en mottaksavgift på DKK 1.000 (en måneds lagring inkludert) her på klinikken.

DKK
Donorsperm uten ID-frigivelse, max75 (uten profil) 6.200,00
Donorsperm uten ID-frigivelse, max25 (uten profil) 7.500,00
Donorsperm med ID-frigivelse, max75 (med profil) 8.500,00
Donorsperm med ID-frigivelse, max25 (med profil) 11.700,00
DKK
1. IVF-behandling med donorsæd og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel
1 IVF-behandling 25.500,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 7.000,00
Donorsperm med donor med ID-frigivelse, max 75 8.500,00
Totalt: 41.000,00
2. IVF-behandling og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel EURO DKK
1 IVF-behandling 25.500,00
Analyse og rensing sædprøve 1.800,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 7.000,00
Totalt: 34.300,00
3. ICSI behandling og frysing av embryoer/blastocyster og lagring i 2 år kostnadseksempel DKK
1 IVF-behandling 25.500,00
ICSI mikroinseminering 5.000,00
Frysing av overflødig embryo/blastocyst og lagring i 2 år 7.000,00
Totalt: 37.500,00
4. Innsetting av tinte embryoer / blastocyster koster eksempel DKK
FER (Innsetting av tinte befruktede eggceller) 8.000,00
AHA (Assisted Hatching) (anbefalt, men ikke obligatorisk) 3.500,00
Totalt: 11.500,00

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?