Priser - Oversigt over vores priser

Prisliste

Gjennomsiktige priser – Vi har ingen ekstra helge- eller helligdagsavgifter for ekstra skjulte avgifter generelt

Prisliste InsemineringPrisliste IVF behandling

Gennemskuelige priser

Vi har åpent alle dager i året og vi har ingen ekstra helge- eller helligdagsavgift.

Vær oppmerksom på at vi har innført nye priser som gjelder fra 9. januar.

Innbetaling
Vi aksepterer VISA eller Mastercard i klinikken. Ellers kan du ta med kontanter eller betale via bankoverføring før du kommer til klinikken. Kontanter – det er 3 minibanker i kjøpesenteret Fields.

Bankoverføring
Sparkron (Sparekassen Kronjylland)
Egå Havvej 3 A
8250 Egå

Reg.nr: 6192
Kontonummer: 0018006863
SWIFT-nummer: KRONDK22
IBAN-nummer: DK7961920018006863

Ta med dokumentasjon på overføring
Hvis vi må returnere en betaling, vil det påløpe et gebyr på 25 euro.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?

Høy suksessrate

De aller fleste av våre pasienter har et vellykket behandlingsforløp

Enkel transport

Vi har nærhet til Københavns lufthavn og offentlig transport

Gjennomsiktige priser

Vi har ingen ekstra avgifter eller helge- eller helligdagstillegg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid før inseminasjon og IVF-behandlinger; vi gjør til og med en eggcelledonasjon mulig etter noen måneder