Gennemskuelige priser

Vi har åpent alle dager i året og vi har ingen ekstra helge- eller helligdagsavgift.

Prisregulering skjer årlig 1. mars.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?