Partner

Det er et stort privilegium når partneren også er den biologiske faren til barnet. Før du donerer sæden for behandlingen, er det nødvendig å få utført følgende tester:

  • Hepatitt B: HBsAG Anti HBc
  • Hepatitt C: Anti-HCV-Ab
  • HIV 1+2: Anti HIV-1/2

Blodprøvene kan tas her på klinikken eller av allmennlegen i ditt eget land. Det er viktig at blodprøveresultatene presenteres før behandlingsstart.

Vi vil også gjerne sjekke sædkvaliteten før du starter behandlingen. Du har kanskje allerede hatt en diagnostisk sædanalyse – i dette tilfellet, send den til oss før planleggingsprosessen. Du er også velkommen til å få utført sædanalysen på klinikken. Det er donorrom på klinikken eller du kan ta med sædprøven hjemmefra (men dette må koordineres med oss).

Du kan sende oss en e-post på info@sellmerklinik.dk eller ringe oss og bestille en time når det passer deg. Resultatet av sædanalysen får du senest neste dag på epost eller telefon.

Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss på e-post: info@sellmerklinik.dk eller på telefon: +45 30 30 70 80.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?