FER eller FET

(Frozen Embry Transfer)

Eggene du har fått frosset ned i forbindelse med en IVF-behandling kan brukes til eggimplantasjon (overføring). Du kan gjøre det i din naturlige eller i en stimulert syklus.

Kontakt oss

FET – Frozen Embryo Transfer

Dersom det etter fertiliseringsprosessen i laboratoriet og en eventuelt “fersk” overføring er “overskudd” av embryoer av høy kvalitet, kan de fryses og lagres i flytende nitrogen. Embryoene kan senere klekkes og overføres.

Dette er mulig både i en stimulert og i en naturlig syklus.

Vi fryser kun ned embryoer som har utviklet seg til blastocyststadiet.

Utvikling av embryoer

Du kan sette egget tilbake i embryostadiet (dag 2-3) eller blastocyststadiet (dag 5) – med andre ord er dette befruktede egg i ulike utviklingsprosesser (celledeling). Som nevnt er det kun egg i blastocyststadiet som kan fryses.

Omtrent 25 % av de befruktede eggene utvikler seg til blastocyster. Hvorvidt eggene kan dyrkes helt frem til dag 5 avhenger av din alder og antall befruktede egg.

For kvinner som bare har noen få egg av dårlig kvalitet, kan deponering av de befruktede eggene på den andre eller tredje dagen være å foretrekke, da eggene raskere kommer inn i det naturlige livmorsmiljøet, hvor de best kan overleve. De overskytende eggene som utvikler seg til blastocyster kan selvsagt fryses i opptil 5 år eller til kvinnen fyller 46 år.

Det er en liten risiko for at en blastocyst ikke vil overleve tining, men de aller fleste kommer seg gjennom prosessen.

Hos oss er denne suksessraten over 95 %.

 

Ett eller to egg

Ved eggoverføring tar du i samråd med legen en avgjørelse om ett eller to egg skal overføres. Kriteriene for det er din alder, vekt, din fruktbarhetshistorie og enhver sykdom eller annen tilstand som betyr at tvillinggraviditet kan være farlig for helsen din.

Unge pasienter som er yngre enn 37 år anbefales generelt kun ett egg i de to første forsøkene. Når overføringen skjer i en frysesyklus, ber vi deg signere et skriftlig samtykke som bekrefter at du lar oss tine.

Dette samtykket må være i våre hender senest tidlig om morgenen den dagen overføringen finner sted.

Selve eggeoverføringen er en liten prosedyre som bare tar noen få minutter og er vanligvis ikke smertefull. Egget legges i livmorslimhinnen ved hjelp av et lite, tynt kateter. Du fortsetter deretter å bruke vaginalt progesteron og tar graviditetstesten ca. 12-14 dager etter overføring.

Det er ikke nødvendig å ta en pause mellom frosne embryooverføringer.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?