Et supplement til behandlingen

Ved Sellmer Klinik tilbyr vi akupunktur som et supplement til behandlingen. Vi har valgt å tilby akupunktur, da nyere studier viser at akupunktur kan ha en gunstig effekt på sjansen for å bli gravid.

Studier utført i Danmark og Tyskland med akupunktur i forbindelse med IVF-behandling viste en økning i antall kvinner som ble gravide når de fikk akupunktur som tilleggsbehandling til IVF.

Behandlingen: Akupunkturen gis på dagen for embryooverføring, i 30 minutter etter overføringen.

Erfaring tilsier at akupunktur også kan bidra til et positivt resultat av en inseminasjonsbehandling. Derfor tilbyr vi akupunktur ved Sellmer Klinik.

Akupunkturen gis på inseminasjonsdagen, i 20 minutter før og 20 minutter etter insemineringen.

For mer informasjon, kontakt info@sellmerklinik.dk info@sellmerklinik.dk.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?