Akupunktur - Et supplement til din behandling

Akupunktur

Ved Sellmer Klinikk tilbyr vi akupunktur som et supplement til behandlingen.

Kontakt oss i dag

Et supplement til behandlingen

Ved Sellmer Klinik tilbyr vi akupunktur som et supplement til behandlingen. Vi har valgt å tilby akupunktur, da nyere studier viser at akupunktur kan ha en gunstig effekt på sjansen for å bli gravid.

Studier utført i Danmark og Tyskland med akupunktur i forbindelse med IVF-behandling viste en økning i antall kvinner som ble gravide når de fikk akupunktur som tilleggsbehandling til IVF.

Behandlingen: Akupunkturen gis på dagen for embryooverføring, i 30 minutter etter overføringen.

Erfaring tilsier at akupunktur også kan bidra til et positivt resultat av en inseminasjonsbehandling. Derfor tilbyr vi akupunktur ved Sellmer Klinik.

Akupunkturen gis på inseminasjonsdagen, i 20 minutter før og 20 minutter etter insemineringen.

For mer informasjon, kontakt info@sellmerklinik.dk info@sellmerklinik.dk.

Hvorfor velge Sellmer Klinik for din behandling?

Høy suksessrate

De aller fleste av våre pasienter har et vellykket behandlingsforløp

Enkel transport

Vi har nærhet til Københavns lufthavn og offentlig transport

Gjennomsiktige priser

Vi har ingen ekstra avgifter eller helge- eller helligdagstillegg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid før inseminasjon og IVF-behandlinger; vi gjør til og med en eggcelledonasjon mulig etter noen måneder